Avaa pääsisältö

LM DTS™ instrumenttien ja materiaalien seuranta | Plandent

LM Dental Tracking System™ -järjestelmä mahdollistaa instrumenttien ja materiaalien tehokkaan seurannan RFID-siruteknologian avulla.

LM Dental Tracking System™ -järjestelmän ansiosta kaikki klinikan tuotteet – instrumentit, käsikappaleet, paikka-aineet, implantit ym. – voidaan niiden valmistajasta riippumatta varustaa RFID-sirulla ja lukea langattomasti muutamassa sekunnissa.

Materiaaliseurannan, välinehuollon ja logistiikan dokumentoinnin automatisointi edistää työskentelyn tehokkuutta lisäten itse potilastyöskentelyyn käytettävää aikaa. IoT:n (Internet of Things) hyödyntäminen hammasklinikalla mahdollistaa Big Datan keräämisen ja analysoinnin, jolloin sitä voidaan hyödyntää klinikan prosessien, materiaalinhallinnan ja kustannustehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Potilasturvallisuus

Palvelimelle tallentuu kunkin seurattavan materiaalin tila, joten kliinikon on helppo seurata tuotteiden käyttökertoja ja ikää sekä varmistaa, että instrumenteille on tehty asianmukaiset huollot, tarkastukset ja validoinnit. Tietokanta sisältää seurattavaksi määriteltyjen desinfiointi-, huolto- ja sterilointitoimenpiteiden tietueet sekä yksilöidyt tiedot jokaisesta seurattavasta instrumentista ja materiaalista. Aikaa vievää manuaalista työtä vähentävät automaattitarkastukset ja -hälytykset parantavat riskienhallintaa ja lisäävät potilasturvallisuutta.

Kustannustehokkuus

Logistiikkaan ja materiaalihallintaan liittyvät kustannukset muodostavat noin 30 %* terveydenhuollon palveluntuottajien kokonaiskäyttökustannuksista. LM Dental Tracking System™ mahdollistaa sekä yksittäisten kertakäyttöisten materiaalien että instrumenttien seurannan klinikalla koko niiden kierron ajan niin vastaanoton hoitohuoneessa kuin välinehuollossakin. Suorituskykyä mittaavat indikaattorit määritetään esimerkiksi käytössä olevan laatujärjestelmän tai normaalien toimenpidekäytäntöjen perusteella. DTS:n avulla käyttöön saatavan datan avulla voidaan määrittää optimaalisia käytäntöjä sekä analysoida ja optimoida prosesseja, mikä mahdollistaa toimintojen jatkuvan kehittämisen.

* Nachtmann, H., & Pohl, E. A. (2009). The state of healthcare logistics: cost and quality improvement opportunities. Center for Innovation in Healthcare Logistics, University of Arkansas

Resurssienhallinta

Niin suurille sairaaloille kuin pienille klinikoillekin on niiden toiminnan sujuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että oikeat instrumentit ja materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tieto kunkin instrumentin, käsikappaleen ja materiaalin sijainnista ja tilanteesta hoitohuoneessa tai huoltokierrossa mahdollistaa tehokkaan päiväkohtaisen suunnittelun sekä pitkän aikavälin budjetoinnin. Puuttuvan instrumentin paikantaminen tai varastotasojen optimointi eri hoitohuoneiden tai osastojen välillä on helppoa LM Dental Tracking Systemin™ avulla. RFID-tunnistuksen avulla saadaan dokumentoitua esim. instrumenttia käyttänyt vastuuhenkilö, mikä auttaa vähentämään instrumenttien ja materiaalien hävikkiä.

Dokumentaatio ja koulutuksen tukeminen

Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia tukea oppimista ja validoida opiskelijan pätevyyttä. LM Dental Tracking Systemin™ avulla voidaan dokumentoida kunkin opiskelijan prekliinisessä harjoittelussa käyttämät instrumentit ja materiaalit. Näin esimerkiksi instrumenttien tai materiaalien käyttöön liittyvät virheet voidaan tunnistaa ja korjata välittömästi. Myös yksittäisen toimenpiteen oppiminen ja kompetenssi sen suorittamiseen voidaan validoida ja dokumentoida. Kaikki hammasklinikan toimintojen vaiheet voidaan simuloida opetuksessa DTS™:n avulla.

Soveltuvuus

Kaikki hammasklinikan prosessit ja toiminnot voidaan liittää LM Dental Tracking System™-järjestelmään. Järjestelmä soveltuu kaikkien instrumenttien, käsikappaleiden, materiaalien, ym. hammasklinikalla käytettävien tuotteiden seurantaan riippumatta niiden valmistajasta. Kaikki tuotteet, joissa on UHF-taajuusalueella toimiva RFID-tunniste, joka käyttää EPC gen2v2/RAIN -tuotekoodausta, ovat yhteensopivia LM Dental Tracking System™in kanssa.

API-ohjelmointirajapinnan avulla tietoa voidaan siirtää DTS™ -järjestelmän ja potilastietojärjestelmien, ERP-toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden suun terveydenhuollon tietojärjestelmien välillä. API:n avulla myös muiden valmistajien RFID-lukijat voidaan liittää DTS™ -järjestelmään. LM-Dental™ tarjoaa myös elektroniikkamoduuleja integroitavaksi muihin laitteisiin sekä konsultointia RF-mittauksien ja RFID-tunnisteiden sijoittamisen ja kiinnittämisen osalta niin laitevalmistajille kuin klinikoille.
Lisätietoja järjestelmästä englanninkielisiltä sivuilta: https://dentaltracking.com/

CE marked │ Manufacturer:  LM-Dental™│ LM-Instruments Oy │Norrbyn rantatie 8, FI-21600 Parainen │Finland | lm-dental.com   |   Pat. lm-dental.com/patents    

Ota yhteyttä

Lauri Untamo

Myyntipäällikkö