Avaa pääsisältö

Dentopoliksessa Planmecan yliopistoratkaisut pääsevät oikeuksiinsa

plandent-news-planmeca-yliopistoratkaisut.jpg

Oulussa hammaslääketieteen opiskelijat harjoittelevat tulevaa ammattiaan varten mm. Planmecan moderneilla hammashoitoyksiköillä ja uusilla CAD/CAM-opetusratkaisuilla. Näin he omaksuvat alan viimeisimmät teknologiat ja ergonomiset työskentelytavat heti opintojensa alusta alkaen.

Huippumoderni suunterveyden keskus

Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen hammashoitoon, sen tutkimukseen ja koulutukseen keskittynyt Dentopolis-rakennus vihittiin käyttöön 23.9.2017. Saman katon alla Oulun Kontinkankaan kampuksella sijaitsevat nyt Oulun yliopiston Suunterveyden tutkimusyksikön koulutus- ja tutkimustilat, Oulun kaupungin keskitetty suun terveydenhuolto sekä Oulun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutus.


Dentopolis palvelee vuosittain noin 50 000 oululaista. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat kaupungin perushammashoito ja päivystys, toisessa kerroksessa oikomishoito ja erikoishammaslääkärien vastaanotot sekä ylimmässä kerroksessa opetushammashoitola, jossa hammaslääkäriopiskelijat suorittavat potilasharjoittelunsa.


Rakennuksesta löytyy myös luentosaleja, opiskelutiloja sekä modernit fantom- ja simulaatio-opetustilat, joissa opiskelijat harjoittelevat toimenpiteitä todellisuutta vastaavassa ympäristössä.

plandent-news-planmeca-yliopistoratkaisut-2.jpg

Simulaatioratkaisujen avulla luonteva siirtyminen kliiniseen työskentelyyn

Dentopoliksen fantom- ja simulaatio-opetustiloista löytyy 59 Planmecan simulaatioyksikköä, jotka vastaavat opetushammashoitolassa käytössä olevia hoitokoneita. Näin opiskelijat tottuvat työskentelemään todellisuutta vastaavassa ympäristössä heti alusta alkaen. Siirtyminen harjoittelusta kliiniseen työskentelyyn ei tunnu yhtä isolta harppaukselta, kun vastassa on tuttu hoitokone.


Oikealla hoitoyksiköllä harjoittelemalla opiskelijat omaksuvat myös hyvän työskentelyergonomian heti opintojensa alusta alkaen, mikä on olennaista niska-hartiaseudun vaivojen ehkäisemisessä myöhemmin työelämässä. Opetustila on varustettu isoilla näytöillä, joiden kautta opetustilanteet jaetaan opiskelijoille. Opiskelijat voivat seurata opetusta myös työpisteen näyttöjen kautta.


Fantom-salin lisäksi Dentopoliksesta löytyy Planmecan täysin Oulun yliopistoa varten räätälöimä moderni, kahdeksanpaikkainen simulaatiolaboratorio, jossa opiskelijat harjoittelevat mm. instrumenttien käyttöä haptisen palautteen avulla.

Planmeca CAD/CAM-ratkaisut opetuksen tukena

Fantom-salissa jokaisella työskentelypisteellä on liitäntä Planmeca PlanScan® -intraoraaliskanneria varten. Skanneria hyödynnetään hammaslääketieteen opinnoissa erityisesti korjaavan protetiikan oppiaineen kursseilla. Planmeca Romexis® Compare -arviointityökalulla verrataan opiskelijan tekemää työtä opettajan vastaavaan: ohjelmiston avulla työn yhteneväisyyksiä voi vertailla eri kohdista prosentuaalisesti. Kun työ skannataan ja suurennetaan tietokoneen näytölle, opiskelijan on helpompi hahmottaa sen yksityiskohtia. Menetelmää voidaan käyttää itsenäisessä opiskelussa.


Opetushammashoitolan klinikkasalissa on käytössä avoin Planmeca FIT® -CAD/CAM-järjestelmä, jonka käyttöön opettajat ja opiskelijat saavat jatkuvaa koulutusta. Koulutuksessa opiskelijat harjoittelevat mm. kruunun, inlayden/onlayden sekä siltojen tekemistä. Opiskelijat myös viimeistelevät työt itse ja opettelevat oikeiden materiaalien valintaa potilastapauksen mukaan.
Käyttökokemukset Planmecan CAD/CAM-ratkaisuista ovat olleet positiivisia.

Opiskelijat ovat ottaneet järjestelmän mielenkiinnolla vastaan ja alkaneet tehdä sen avulla myös potilastöitä. Potilastöissä Plandent on ollut mukana vaihe vaiheelta, jotta opiskelijoiden olisi mahdollisimman helppo aloittaa työskentely järjestelmällä.

plandent-news-planmeca-yliopistoratkaisut-3.jpg

Modernit hoitokoneet ja keskitetyt ratkaisut tehostavat toimintaa

Yliopiston simulaatioyksiköiden lisäksi Plandent toimitti Ou­lun kaupungille 48 digitaalista Planmeca Compact™ i Touch -hoitokonetta, joista osa on käytössä opetushammashoitolassa, osa terveyskeskuksen puolella. Samoja hoitokoneita toimitettiin myös 14 kappaletta Oulun ammattikorkeakoululle suuhygienistikoulutusta varten. Kaikki Oulun kaupungin aiemmin käytössä olleet Planmecan hoitokoneet taas päivitetään lähitulevaisuudessa nykyaikaan. Planmecan laitteiden päivitettävyys mahdollistaa sen, että uu­sien koneiden ominaisuudet voidaan tuoda myös vanhempiin malleihin.


Dentopoliksen opetushammashoitola on ensimmäinen ope­tusklinikka maailmassa, jossa on otettu käyttöön uusi Planmeca PlanID™ -tunnistautumisjärjestelmä. Sen avulla hoitokoneiden käyttäjät saavat omat henkilökohtaiset asetuksensa käyttöön vain korttia näyttämällä. Järjestelmä tehostaa toimintaa erityi­sesti sellaisilla klinikoilla, joissa on paljon vaihtuvia käyttäjiä.

Käytössä on myös Planmecan keskitetty puhdasvesijärjestel­mä, joka varmistaa, että hoitokoneisiin ohjattava vesi on aina puhdasta. Järjestelmä on täysin kemikaaliton. Lisäksi käytössä on Planmecan ja Dürrin yhteistyössä kehittämä keskitetty imulet­kujen puhdistusjärjestelmä.


”Kokonaisuudessaan Dentopolis on yksi maailman hienoim­mista hammaslääketieteen koulutusyksiköistä, niin rakennuk­sensa puolesta kuin sisällöltään. On ollut mahtavaa tehdä yh­teistyötä heidän kanssaan, ja on hienoa päästä jatkamaan sitä myös tulevissa hankkeissa”, sanoo Plandentin myyntipäällikkö Markku Nappari.


”Planmeca on laitteistotoimittajana toiminut asiallisesti ja rehdisti sekä pitänyt täsmällisesti kiinni sovituista aikatau­luista ja lupaamistaan toimituksista”, jatkaa professori Pertti Pirttiniemi Dentopoliksesta.

plandent-news-planmeca-yliopistoratkaisut-avajaistilaisuus.jpg
Kuva: Avajaistilaisuudessa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani ja kaupun­ginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen, pääministeri Juha Sipilä, Ou­lun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Planmeca Groupin toimitusjohtaja ja pe­rustaja Heikki Kyöstilä, Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso sekä eläköitynyt Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. (Kuva: Kulmakuvaamo/Seija Leskelä)

Teksti: Hanna Korlin ja Aleksandra Nyholm
Kuvat: Markku Nappari ja Kulmakuvaamo/Seija Leskelä